Daglig verksamhet

Arbete

Den dagliga verksamheten grundar sig på de fyra årstiderna för att söka kontinutet och utveckling i det dagliga arbetet. Genom att låta brukaren följa exempelvis skördeåret har vi sett en utveckling av att leva i nuet i kombination med en större förmåga till planering och förståelse för helheten.

Socialterapeutisk friskvård i den dagliga verksamheten

I syfte att integrera friskvård i det kontinuerliga arbetet med de fyra årstiderna anpassas arbetsuppgifterna till individen. Vi följer hela processen från början i de olika arbetsmomenten till den färdiga produkten. Urvalet av arbetsuppgifter är dock stort:

  • Trädgårds- och fastighetsskötsel.
  • Ekologisk odling på friland och i växthus
  • Vedhållning
  • Arbete i den egna mekaniska verkstaden för underhåll och reparationer
  • Planering av matsedel och inköp, matlagning för samtliga verkande på gården
  • Möjlighet till dataundervisning finns

Allt som produceras i verksamheten kommer direkt arbetstagarna till gagn, frukt och grönsaker används i matlagning mm. Arbetet sker i gemenskap och positiv anda. Efter dagens slut ska man känna sig nöjd och glad.

Arbetsuppgifterna planeras under veckomötet och följs upp i de morgonmöten som äger rum måndag till fredag. En individuell anpassning sker efter brukarens förutsättningar och intressen. Möjlighet att lägga in terapier finns. Friskvård är ett viktigt, dagligt inslag för såväl brukare som personal. Denna sker även i form av fysiska terapier såsom simning, vattengymnastik, fys-träning på gym, sjukgymnastik, promenader, vid behov dagligt användande av verksamhetens motionscykel och massage mm.