Boende

Lägenheter och fastigheter

Gruppboendet består av fastigheten Såneby skola med två fullvärdiga boendelägenheter samt en gemensamhetsdel, jourrum, kontor och personalbostad på det övre planet. Brukarna disponerar själva sina lägenheter som består av sovrum/allrum, kök och badrum. Förutom den egna lägenheten har brukarna tillgång till ett gemensamt allrum, kök, tvättstuga, verandor och trädgård.

Socialterapeutisk friskvård i boendet

I boendet läggs stor vikt vid kontinutet i personlig omvårdnad, etablering av vanor som kan stödja och främja självständighet och trygghet, social träning, ”konsekvensarbete” som stärker jaget, hälsosam kosthållning, fysiska aktiviteter samt meningsfull fritid. Varje brukare får en individuellt anpassad plan för att nå personliga mål utifrån vår inriktning.

Särskild vikt läggs vid att anamma de möjligheter som finns till en sund och frisk levnadsstil för både kropp och skäl. Detta görs genom en blandning av fysiska fritidsaktiviteter såsom:

 • Skogspromenader
 • Gårdsskötsel efter årstid
 • Zumbadans
 • Eurutmi

samt genom kosthållning av certifierad dietist. Därtill kommer sociala aktiviteter med samverkan och integration som främsta syfte. Du kan läsa mer om dessa nedan.

Sociala aktiviteter och organisation i boendet

I de gemensamma utrymmena ges möjlighet till gemensamma aktiviteter som läs- och musikstunder, konstnärliga aktiviteter, gemensamma middagar och fester. Verksamheten har även tillgång till brygga och båt för bad och fiske. Planering för aktiviteter sker i veckovisa husmöten, där brukaren eller brukarna uppmuntras att planera sin vecka för att sedan genomföra planeringen. Fritidsaktiviteter att planera in kan exempelvis vara:

 • Dans och musik.
 • Teater-, bio- och konsertbesök
 • Besök på sport- och idrottsevenemang.
 • Fisketurer.
 • Shoppingrundor och stadsflanering med fika på caféer.
 • Restaurangbesök.
 • Sol- och badutflykter.
 • Resor till främmande länder.
 • Arbete med bilar och motorer.
 • Idrottsaktiviteter.
 • Medföljande till ev. studiecirklar eller andra regelbundet återkommande aktiviteter utifrån brukarens önskemål.
 • Målningsterapi för att utveckla det konstnärliga.